உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
வேரித்தாஸ் நிகழ்ச்சிகளை டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் 24 மணிநேரமும், 7 நாட்களிலும் இணையத்தளத்திலும் அன்ராய்டு மொபைலிலும் கேட்கலாம். அன்ராய்டு மொபைல் பயன்பாட்டினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய RVA MOBILEஎன டைப் செய்யவும்

PREV

உலக செய்தி விவரங்கள்

NEXT

மாட்டுச்சாணத்தில் இருந்து உயிரிஃபேப்ரிக் துணி அறிமுகம்

மாட்டுச்சாணத்திலிருத்து எடுக்கப்பட்ட பயோஃபேப்ரிக் துணிகளால் தைக்கப்பட்ட ஆடைகளை தனியார் நிறுவனம் ஒன்று அறிமுகம் செய்திருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. . நெதர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த மெஸ்டிக் நிறுவனம் மாட்டுச்சாணத்தில் ஆடை தயாரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியது. இறுதியில், பயோஃபேப்ரிக் என்ற ஆடையை நெய்வதற்கான மூலப்பொருளை சாணத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக எடுக்க வழி கண்டுபிடித்துள்ளது. உலர் சாணத்திலிருந்து செல்லுலோஸ் பொருளை மட்டும் முதலில் எடுத்து, புதிய ஈரமான சாணத்தில் இருக்கும் வேதி திரவங்களை மீண்டும் செல்லுலோஸ் உடன் சேர்த்து பயோஃபேப்ரிக் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதே முறையில் தான் மாட்டுச்சாணத்திலிருந்து உயிரி பிளாஸ்டிக் மற்றும் காகிதங்களும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அதனையே துணிகள் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்திய மெஸ்டிக் நிறுவனம் வெற்றிக்கனியை சுவைத்துள்ளது. இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த பயோஃபேப்ரிக் ஆடைகள் கடைகளில் விற்பனை செய்வது துவங்கும் என்று தெரிகிறது.